główna zawartość strony

Dyrektor szkoły - mgr Waldemar Pietrzak
Wicedyrektor - mgr Katarzyna Miziołek

Lp.

Wychowawca klasy

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Ia

mgr Monika Pachlińska

język polski

2.

Ib

mgr Tomasz Szczygieł

historia

3.

Ic

mgr Dawid Niszczak

matematyka

4.

IIa

mgr Agnieszka Bojanowska

język angielski

5.

IIb

mgr Rafał Szutoczkin

język niemiecki

6.

IIc

mgr Katarzyna Bętkowska

język angielski, biologia

7.

IIIa

mgr Urszula Herłazińska

język polski

8.

IIIb

mgr Jacek Postolski

wychowanie fizyczne

9.

IIIc

mgr Grażyna Modlińska

język rosyjski, język polski

10.

I LO

mgr Anna Kukowska-Fudała

geografia, wos, edb,

podstawy przedsiębiorczości

11.

II LO

mgr Grzegorz Kubicki

fizyka, informatyka

12.

III LO

mgr Aleksandra Marciniak

język polski

13.

 

mgr Renata Bulewicz-Garstka

historia, edb, pedagog szkolny

14.

 

mgr Katarzyna Goszczyńska

biologia

15.

 

mgr Lidia Grabska

język angielski

16.

 

mgr Waldemar Hyzopski

muzyka, plastyka, zaj. artystyczne

17.

 

mgr Agnieszka Kamińska

wychowanie fizyczne

18.

 

mgr Dorota Kępińska

język francuski

19.

 

mgr Dorota Klarzak

wychowawca świetlicy

20.

 

mgr Wojciech Kluska

religia

21.

 

mgr Anna Kmieć

biologia, wdż

22.

 

mgr Agnieszka Kolasińska

wychowawca świetlicy

23.

 

mgr Violetta Kotlińska

matematyka

24.

 

mgr Mirosława Krzyżostan

chemia, wdż

25.

 

mgr Beata Lipska

geografia, wos

26.

 

mgr Sylwia Ławniczak

język polski, wok

27.

 

mgr Katarzyna Miziołek

informatyka

28. mgr Magdalena Pietrusińska biologia
29. mgr Jolanta Pietrzak wychowanie fizyczne
30. mgr Waldemar Pietrzak wychowanie fizyczne
31. mgr Beata Sochala pedagog, doradca zawodowy
32. mgr Julita Szczepankiewicz bibliotekarz
33. mgr Hanna Szczygieł matematyka
34. mgr Andrzej Świebodziński religia