główna zawartość strony

Lekcja historii w muzeum

Dnia 10 października 2017 roku społeczeństwo Krośniewic, a w tym uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach w związku z 75-rocznicą likwidacji getta w Krośniewicach, wzięli udział w lekcji historii w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego.

Wernisaż wystawy czasowej odbył się w sali w Muzeum, zaproszeni goście przybyli na godzinę 12:00. Tematem wystawy była „Zagłada żydowskich miasteczek”, przygotowana przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi.

Obok informacji dotyczącej regionu łódzkiego można było znaleźć zdjęcia, dokumenty, informacje dotyczące losów Żydów mieszkających przed wojną w Krośniewicach, a zamordowanych przez Niemców w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem.