główna zawartość strony

Uczniowie ustanawiali rekord w czytaniu

5 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję czytelniczą „Jak nie czytam, jak czytam”. Społeczność szkolna ZS Nr 1 w Krośniewicach zebrała się na terenie rekreacyjnym przy szkole, aby wspólnie czytać książki przyczyniając się tym samym do rekordu czytania w jednym momencie. Celem tej ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez redakcję miesięcznika Biblioteka w Szkole była przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród młodzieży, pokazanie, że „czytanie jest modne”, że „można i należy się tym chwalić”. Zdjęcia zostały wykonane z drona przez grupę uczniów uczęszczających do klasy programistyczno-informatycznej Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach pod kierunkiem nauczyciela informatyki Grzegorza Kubickiego. Wykorzystując najnowsze zdobycze techniki, zarejestrowano akcję czytelniczą. Uczestniczyły w niej klasy I-III gimnazjum oraz I-II LO w Krośniewicach, nauczyciele, pracownicy szkoły, w sumie 168 osób. Akcję zorganizowała Julita Szczepankiewicz nauczyciel bibliotekarz wraz z Violettą Kotlińską i Agnieszką Kolasińską. Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach w ubiegłym roku jako jedna z pierwszych placówek w powiecie kutnowskim wziął udział w pierwszej edycji akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Uczniowie z Krośniewic wraz z siedmioma okolicznymi szkołami ustanowili powiatowy rekord czytania w jednym czasie. W ubiegłym roku było to 2004 osób. Akcję koordynowała kierownik PBW Filia w Kutnie Agnieszka Mikołajczyk. W tym roku tę formę promocji czytelnictwa powtórzono i również cieszyła się dużym zainteresowaniem czytelników. Dodatkowo Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami powiatu kutnowskiego zachęciła czytelników bibliotek szkolnych do ułożenia hasła „CZYTANIE ZBLIŻA!” , w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 2017 przypadającego na 3-10 czerwca 2017 r. Szkoły, które zgłosiły swój udział w tym projekcie, utworzyły z osób czytających wylosowane literki wspomnianego hasła. Naszej szkole przypadła literka „i”.